Nakon godinu i pol dana uspješne implementacije, SISUMMA projekt je došao do svog kraja.  SISUMMA – Socijalna inicijativa podrške manjinama kroz medijski aktivizam financirala je Europska unija u