Jačanje lokalnih partnerstva za transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora

Naziv projekta:

„B.transparent: Building community partnerships for transparent management of public goods and natural resources in Novigrad and Karin Sea area“

„B.transparent: Jačanje lokalnih partnerstva za transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora”

Nositelj projekta:

Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko Zadar“

Partneri:

Zadarska županija

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije Natura-Jadera

Općina Novigrad

Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi „Mala filozofija“

Ekološka udruga Zrmanja

 

Vrijeme provedbe projekta: 10. studenoga 2015. godine – 10. svibnja 2017. godine

Ukupna vrijednost projekta: 175.597,81 EUR / 1.338.582,10 HRK

Projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

EU + Vlada RH = 94,52% tj. 165.981,87 EUR / 1.265.279,79 HRK

Udio EU: 149.383,68 EUR (90%)

Udio Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske: 16.598,19 EUR (10%)

Projekt se provodi unutar Programa Europske unije za Hrvatsku IPA.

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Potvrditi ulogu organizacija civilnog društva (OCD-a) kao jednakih partnera u osiguravanju otvorenog upravljanja i transparentnosti u raspolaganju javnim dobrima i prirodnim resursima u Natura 2000 zaštićenim područjima.

Specifični ciljevi: Ojačati i povećati razinu kvalitete organizacijskih struktura organizacija civilnog društva (OCD-a) kroz osnaživanje mreže OCD-a i povećanje njihovih kapaciteta i znanja u odgovornom upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora te osnovati partnerstva OCD-a i lokalnih vlasti za transparentno upravljanje i raspolaganje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora.

Glavne aktivnosti projekta:

– Jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a kroz organiziranje radionica, edukacija i međusobnog umrežavanja

– Sociološko istraživanje o trenutnoj metodologiji prijenosa informacija o upravljanju područjem među lokalnim dionicima

– Osnivanje suradnje OCD-a i lokalnih vlasti kroz team buildinge i izrada relevantne dokumentacije za transparentno i održivo upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora.

Kontakt osobe:

Taida Garibović
MSc. Ekologije krajobraza i zaštite prirode
Voditeljica projekta
taida.garibovic@gmail.com
098/449 371

Ivan Matić, dipl. pol.
Asistent voditeljice projekta
ivanmatic1@gmail.com
091/1406 084

Kontakt za informacije o projektu:

taida.garibovic@gmail.com

facebook Facebook stranica projekta Btransparent

 

eu-flag-1

Ovaj projekt financira Europska unija

vlada-ured-udruge-1

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

„Sadržaj ovog materijala  isključiva je odgovornost Udruge „Eko-Zadar” i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske”

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather