HICAPS LOGO

Projekt HIstorical CAstle ParkS (HICAPS) internacionalni je projekt usmjeren na osnaživanje kapaciteta javnog i privatnog sektora za korištenje kulturnog nasljeđa i resursa ostvarenih međunarodnom suradnjom između partnerskih zemalja. Projekt je usmjeren na razvoj zajedničkih smjernica i alata za podršku izgradnji konsenzusa između javnog i privatnog sektora oko poboljšanja kvalitete i učinkovitosti u procesu evaluacije i korištenja kulturnog nasljeđa kao resursa za lokalni / regionalni razvoj, te oko podizanja svijesti među školama i građanima o našoj povijesti, koja se odražava kroz povijesne parkove.

Također, tijekom projekta razvit će se međunarodna strategija za procjenu kulturne baštine i potencijala povijesnih parkova, usredotočujući se na tehničke, organizacijske i financijske aspekte upravljanja kulturnim područjima. Stoga je cilj poboljšati korist građanima i javnim upravama, na način da se učinkovitim alatima za planiranje i investiranje osnaže lokalne i regionalne vlasti, dok će partnerske organizacije razviti i usvojiti određene lokalne akcijske planove za daljnji razvoj i revitalizaciju povijesnog naslijeđa.

HICAPS se čvrsto temelji na zajedničkoj strategiji implementacije i upravljanja i od velikog je značaja za širu javnost, jer se izravno odnosi na milijune stanovnika u cijeloj srednjoj Europi.

Raznolikost iskustava partnera osigurat će transnacionalnu dodanu vrijednost koja podržava široku disperziju rezultata projekta u mnogim drugim regijama srednje Europe.

Projekt HICAPS financira program Europske unije Interreg CENTRAL EUROPE

Projektni partneri:

Vodeći partner:

  • Općina Velenje (Slovenia)

Ostali partneri:

  • Znanstveno istraživački centar Bistra Ptuj (Slovenia)
  • Sveučilište u Ljubljani, Fakultet Arhitekture (Slovenia)
  • Fondacija Villa Ghigi (Italija)
  • Kujawsko-Pomorski e Voivodeship (Poljska)
  • Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi “Mala filozofija” (Hrvatska)
  • Grad/OpćinaVaraždin (Hrvatska)
  • Općina Bedekovcina (Hrvatska)
  • Općina Ferrara (Italija)
  • Rzeszow Regional Development Agency joint-stock company (Poljska)

Vrijeme provedbe projekta:

01/6/2017 – 31/5/2020.

Web: www.interreg-central.eu/hicaps

Facebook: HICAPS – Interreg CENTRAL EUROPE

https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/slike/Ured-za-udruge_LOGO_HR_RGB_72dpi_vertical_1191x842px.jpg

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Udruge “Mala filozofija” i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather