Europska socijalna inicijativa za podršku manjinama kroz medijski aktivizam

egradjsisumma

Cilj projekta:

  • Projekt SISUMMA ima za cilj putem kroskulturalnog edukacijskog programa i treninga u medijskoj pismenosti osposobiti mlade Europljane kao angažirane građane da se suprotstave diskriminaciji manjina. Kroz vlastite audiovizualne kreacije, sudionici će postati medijski aktivisti koji će širiti pozitivne narative kako bi se borili za jednaka prava i protiv govora mržnje. Mladi građani će postati dio transeuropske mreže koja će se zauzimati za multikulturalnu koegzistenciju, a protiv diskriminacije manjina, koja se okuplja u obranu prava manjina.
  • Sukladno općem cilju pridonošenja građanskom sudjelovanju u EU-procesu donošenja odluka na poljima raznolikosti i multikulturalne koegzistencije, unutar inkluzivne Europe, poticanjem stvaranja praktičnih rješenja, specifični ciljevi projekta su:
  • Senzibilizirati mlade na raznolikost i multikulturalnu koegzistenciju, potičući transnacionalnu debatu među euroskom mladeži iz različitih zemalja i manjina, generirajući međusobno razumijevanje i zajedničke strategije za borbu protiv diskriminacije
  • Osposobiti mlade Europljane da budu aktivni i kritički građani kroz medijsku pismenost, kako bi mogli postati neovisni čimbenici komunikacije koji će razotkriti govor mržnje protiv manjina i ranjivih zajednica i stvoriti alternativne narative koji potiču toleranciju i kroskulturalni dijalog
  • Stvoriti trans-europsku mrežu mladih i društveno – političkih aktera koji se zalažu za jednaka prava manjina poput imigranata i izbjeglica, koji raspravljaju o praktičnim rješenjima koja bi ultimativno predstavljala jaki glas za implementaciju europskih nacionalnih politika koje bi garantirale inkluzivnost društava, i šire ih

Glavne aktivnosti projekta:smgranada

AKCIJA 0- Pripremne aktivnosti i multikulturalna koegzistencija (1.10.-31.10.2016.)

AKCIJA 1.1- Trening o europskom građanstvu, manjinama i multikulturalnoj koegzistecniji (01/11/2016 – 31/01/2018)

AKCIJA 1.2. Aktivnosti osvještavanja o europskom građanstvu, manjinama i multikulturalnoj koegzistenciji (1.11.2016.-01.01.2018.)

AKCIJA 2- Radionice medijske pismenosti i aktivizma (1.1.2017.-1.8.2017.).

AKCIJA 3- Grupe za raspravu i analizu (1/06/2017-30/09/2017).

AKCIJA 4- Medijski aktivizam i produkciju audiovizualnih materijala (01/09/2017-31/01/2018)

AKCIJA 5- ENSUMMA – europska mreža za multikulturalnu koegzistenciju

(1/02/2017-1/03/2018)

Ciljane skupine:

Manjine, donosioci odluka, mladi

Koordinator projekta:

FUNDACION EUROARABE DE ALTOS ESTUDIOS, Granada, Spain

Partneri:

  • Südwind Agentur, Wien, Austria
  • Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi “Mala filozofija”, Zadar, Croatia
  • Nadacia otvorenej spolocnosti – Open Society Foundation, Bratislava Slovakia
  • Mittetulunduslik Peipsi Koostoo Keskus, Tartu, Estonia

Trajanje projekta:

01/10/2016 – 31/3/2018.

Osoba za kontakt:

– Bruno Ćurko,

mala.filozofija@gmail.com

Web stranica:

http://www.sisumma.com

Facebook:

https://www.facebook.com/sisumma/?fref=ts

Info:

info@sisumma.com

SISUMMA projekt financira Europska komisija kroz program Europa za građane

SISUMMA is funded by the European Commission through the programme “Europe with its citizens”

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather