IMG_0243

Umjetnost demokracije osmišljen je 2011. godine kao odgovor na potrebe za građanskim odgojem i obrazovanjem za mlade.

Proveden je u veljači i ožujku 2012. godine u Hotelijersko-turističkoj školi u Zadru s učenicima prvih razreda. Petnaest polaznika sudjelovalo je u pet radionica u kojima se raspravljalo o demokraciji i demokratskim načelima, a kao temelj i poticaj služila su umjetnička djela iz pet različitih grana umjetnosti: arhitektura, vizualna umjetnost, film, glazba, književnost. Projekt je održan uz potporu Zadarske županije, Hotelijersko-turističke škole i Školske knjige.

Na radionicama se polaznici upoznaju s osnovnim pojmovima iz područja demokracije, modelima demokracije tekritički promišljaju o idejama i stavovima koje su o demokraciji izrekli umjetnici. Svaki tjedan namijenjen je za jednu granu umjetnosti, od pet koliko ih je projektom zastupljeno.  Radionice su bazirane na sokratskom dijalogu, a preduvjet uspješno odrađenom projektu jest stvaranje intelektualno sigurnog ozračja u kojem polaznici bez straha od osude – bilo vršnjaka, bilo starijih – mogu izreći svoje mišljenje.

Arhitektura (Lokalni primjeriEuropske zgrade parlamenta)

Upoznavanje s modelima demokracije i njezinim načelima. Dovođenje u vezu demokratskih modela s arhitektonskim tipovima. Rasprava o odnosu arhitektonskog oblikovanja i demokratskih načela i o mogućnosti arhitekture kao katalizatora društvenih promjena.

Vizualna umjetnost (Dűrer, Tizian, Rembrandt, Ingres, GuerillaGirls, Banksy)

Primjeri iz klasične i suvremene vizualne umjetnosti koriste se kao poticaj za razgovor o primjeni demokratskih načela i njihovoj devijaciji. Umjetnička scena sa svojim tržišnim trendovima koristi se kao segment za analizu položaja marginaliziranih društvenih skupina

Glazba (Leonard Cohen, TheDamned, Bombshell Rocks,Elemental)

Slušanje glazbenih brojeva; analiza kritičkih pogleda na društvene sustave koje su iznijeli glazbenici. Pregled društvenih sustava koji se opisuju u glazbenim tekstovima te razlika između teorije i prakse kako je vide glazbenici.

Film (Vlak u snijegu)

Analiza tipova demokracije prikazanih u filmu, odnosa među likovima kao predstavnika društvenih skupina i njihove marginalizacije i stereotipizacije. Analiza političkih sustava kao podtekst filma.

Književnost (Antigona, Candide, Proces)

Analiza pojma slobode i odnosa pojedinačne i društvene odgovornosti. Književni tekstovi kao poučavanje kritičkog mišljenja i različitih tipova cenzure. Pisanje vlastitih „nepodobnih“ tekstova i njegova cenzura.

Broj polaznika: 15 – 20

Trajanje projekta: 10 tjedana

Dob polaznika: 14-16 godina

Broj školskih sati: 32

Budžet: 8,000.oo kn

Ciljevi projekta: Širenje demokratskih ideja, povećanje razine znanja o demokraciji, razvoj kritičkog mišljenja, poticaj na aktivan život u zajednici

Godine 2014. projekt Umjetnost demokracije prepoznat je i  financiran je od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa te sufinanciran od strane Zadarske Županije. Ovaj put projekt je proveden na područjima od posebne državne skrbi Dalj, Sinj i Obrovac. Projekt je prilagođen i unaprjeđen za potrebe širega projekta te je dodana aktivnost građanskih akcija.

 

Broj polaznika: 45

Trajanje projekta: 8 mjeseci

Dob polaznika: 15-17 godina

Broj radionica: 10 radionica u trajanju od 18 tjedana

Budžet: 100,000.oo kn

Ciljevi projekta: Širenje demokratskih ideja, povećanje razine znanja o demokraciji, razvoj kritičkog mišljenja, poticaj na aktivan život u zajednici

O GRAĐANSKIM AKCIJAMA

Srednja škola Dalj

Polaznici su se složili da bi ulično vježbalište (streetworkout) bilo od najvećeg značaja za lokalnu zajednicu i za mlade u Dalju. U akciju su se uključili i brojni volonteri te predstavnici lokalne samouprave te su svi zajedničkim snagama doprinijeli realizaciji građanske akcije. Općina Erdut pružila je pogodno zemljište, a volonteri (od srednjoškolaca do umirovljenika) pomogli su u dizajniranju vježbališta, nabavci materijala i gradnji sprava. Prednost vježbališta je što je otvoreno za sve zainteresirane građane i svima besplatno na korištenje i to tijekom cijele godine.Rezultati ove građanske akcije će biti vidljivi još dugi niz godina, a predstavnici lokalne vlastisu obećali moguće proširenje vježbališta

Gimnazija Dinka Šimunovića Sinj

Polaznici su uočili da postoji veliki nedostatak knjiga u školskoj knjižnici, osobito lektirnih naslova, te su osmislili akciju da bi prikupili sredstava za obnovu knjižnog fonda. U akciju su uključili polaznike kreativnih radionica, dramsku skupinu, glazbenu i plesnu skupinu te su zajedničkim snagama organizirali Dan otvorenih vrata škole. Pozvali su roditelje i ostale građane Sinja na program koji se sastojao od nekoliko glazbenih točaka, predstavei plesne točke te su organizirali prodajnu izložbu radova kreativne radionice. Sav novac od prodaje radova utrošitće se na kupnju knjiga, a učenici i profesori planiraju nastaviti akciju i u sljedećoj školskoj godini.

Srednja škola Obrovac

Učenici u Obrovcu su kao glavni problem istaknuli osjećaj da je Obrovac zaboravljen od ostatka svijeta. Kako bi riješili taj problem odlučili su promovirati Obrovac kao destinaciju,i to ne samo za turizam nego i kao savršeno mjesto za školske izlete, terenskunastavu i školu u prirodi. Kontaktirali su različite turističke agencije, povezali se slokalnom ekološkom organizacijom i istražili moguće aktivnosti u obrovačkom krajute potom osmislili nekoliko ponuda za izlet i provod. Ponude su prezentirali turističkimagencijama u Gradskojknjižnici Zadar te su osmislili iizradili letke koje su podijelili agencijama, turistima i lokalnim stanovnicima na ulicama Zadra, od kojih neki nisu nikad bili u Obrovcu. Ovom akcijom učenici su pokazali svoj poduzetnički duh i učinili velik korak ka bilježenju obrovačkog kraja u karte školskih i turističkih izletišta.

2014-03-22-11.45.15-598x372 download

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather