logoZnanstveni inkubator – trening za znanstvena istraživanja

O projektu

Projekt Znanstveni inkubator želi učenicima približiti način rada na znanstvenim istraživanjima i upoznati ih s osnovnim elementima takvoga istraživanja, metodama rada i načelima znanstvene čestitosti. Projektom se naglašava interdisciplinarni i pluriperspektivni pristup problemima, osvještava važnost njihova kritičkoga promišljanja te promiču inovativni načini rješavanja znanstvenih izazova. Projekt želi motivirati učenike za znanstveni rad, potaknuti samoinicijativnost, neovisnost mišljenja, samokritičnost i odgovornost. Središnju aktivnost projekta predstavlja prezentacija rezultata istra- živanja kojima su se učenici bavili u ranijim fazama projekta te njihovo sudjelovanje u radu znanstvenoga skupa. Središnja aktivnost održava se u okviru znanstveno-kulturne manifestacije „Dani Frane Petrića“ Uz izlaganje vlastitih istraživanja i sudjelovanje u radu znanstvenoga simpozija, organizirane su i radionice te javna predavanja.

Organizatori Znanstvenog inkubatora su Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo i Udruga Mala filozofija. Voditelji projekta su Krešimir Babel, Bruno Ćurko, Mira Matijević i Ivana Zagorac. Projekt podupiru Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo regionalnog razvitka i fondova Europske unije te Primorskogoranskažupanija. Voditelji projekta zahvaljuju i Turističkoj zajednici Cres i hotelu Kimen na njihovoj potpori uspješnoj realizaciji, kao i školi domaćinu u Cresu.

Više o Znanstvenom inkubatoru:

http://www.hrfd.hr/documents/7-mo-41-znanstveni-inkubator.pdf

zink_2015_2 zink_2015_1 zink_2015

organisation-team

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather